2007-03-09

Två fel gör inte ett rätt

I bland annat SVD kan man läsa politikernas senaste utspel om FRA:s avlyssningsförslag. Den här gången är det Maud Olofsson som går ut hårt med någon sorts resonemang om att två fel måste göra ett rätt; FRA har alltid snokat i kablarna, så då är det bra med ett lagförslag som börjar reglera dem. Odenberg har också i dagarna gått ut och sagt att det här förslaget ska förbättra den personliga integriteten eftersom man nu börjar reglera verksamheten.

Ursäkta, men..va?! Att man försöker legitimera något som kanske redan pågår och har pågått en längre tid gör väl inte förslaget mer rätt? Och skillnaden på att avlyssna tyska ambassadens telefoner och avlyssna samtliga data som går in och ut genom landets gränser är ju minst sagt markant. Att i samma mening nämna granskning av all data som passerar en kabel och "personlig integritet" är ju nyspråk av inga små mått.. Och behöver FRA granskas mer så fixa det, granskningen kräver knappast att man har tillgång till varenda byte som passerar landets gränser.

Och vidare.. Det är ingen som tycker det är fel med avlyssning i ALLA fall. Problemet är ju att man tummar på principen att om man inte gjort något fel så ska man inte misstänkliggöras och övervakas!

Och visst, förslaget för dagen är hyfsat restriktivt och det är mycket text om integritet och att information inte får lagras för framtida behov. Men det får ju lagras om det är relevant - dvs ett "yttre hot" mot "Sveriges utrikes- säkerhets- eller försvarspolitik" och rör "utländska förhållanden"..

Jag litar inte på staten. Jag litar inte på att FRA är ofelbara, omutbara och totalt omöjliga att korrumpera. Och jag vägrar gå med på att man kallar en realtidsövervakning av min kommunikation där jag kanske eller kanske inte hamnar i FRA:s superdator för stärkande av min personliga integritet. Löftet jag vill ha är att jag inte ska bli övervakad alls - inte att mina konversationer blir raderade i efterhand om det visar sig vara ointressant för FRA:s beställare.

Läs mer:

Labels: , , , , ,

6 Comments:

Blogger Klara said...

word! och sådant.

09 March, 2007 19:13  
Anonymous ville84 said...

Trafikpoliser står och kollar alla som kör förbi med sin mätare. Är det också kränkande? För att inte tala om den patrullerande polisen som tittar på alla som de ser.

09 March, 2007 19:46  
Blogger Henrik Persson said...

Trafikpoliser söker inte igenom din bil innan de beslutar sig för om du ska få köra vidare. Den patrullerande polisen ser att du går förbi, men han kroppsvisiterar dig inte om ingen misstanke föreligger. Inte heller antecknas det ATT du gått eller kört förbi.

Däri ligger skillnaden. Därför haltar din jämförelse, min käre Viktor. :)

09 March, 2007 20:03  
Anonymous Anonymous said...

Hela principen om preventiv avlyssning är fel och rättsvidrig. Dels tyder det på en dålig insikt om hur världen är beskaffad - den är föränderlig -, dels tyder det på att man sätter säkerhet i någon sorts mosatsförhållande till frihet och därmed tror sig behöva balansera mellan dem.

Det var inte så länge sedan som våra rättsprinciper var vårt moraliska vapen gentemot östblocket, men fortsätter vi på denna väg kommer vi inte att kunna använda det ens mot NordKorea. Tänk att rättsuppfattningen kunde erodera så fort efter murens fall. De säger också att FRA kommer att stå under politisk kontroll... som om forna östblockets övervakning inte var politiskt kontrollerad.

Det som är suspekt i dag, t ex. att på persiska uttala sig positivt om kärnanläggningarna i Natanz till någon i Iran, behöver inte vara suspekt alls i morgon om några nya internationella avtal träffats under FNs paraply. Den som då råkar ligga lite fel i tid kan genom en hemlig personakt som sprids gud-vet-var få ett kainsmärke som kanske aldrig går bort och ger konsekvenser i likhet med det som kom upp kring IB-affären. Givetvis gäller även det omvända, något som är helt i sin ordning idag kan vara rent samhällsomstörtande i morgon.

När man sätter säkerhet som någon sorts motsats till frihet så kommer man ofelbart att bekämpa grunden till att man vill ha säkerhet. Man gör sig själv till en del av det man säger sig bekämpa. Säkerhetens syfte är ju i grunden att bevara frihet baserat på mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner och lag, säkerheten får aldrig gå ut över dessa värden, men det gör den när man låter säkerhet stå i motsats till frihet. Dessa frihetsvärden där _privat_ kommunikation och meningutbyte är det allra viktigase har väldigt många människor dött för, och dör för än idag för att uppnå (många av dem kallas just terrorister av sin regim)

Det gamla citatet av Benjamin Franklin pockar onekligen på: "Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."

Å bara som en pikant liten nyhet. Joachim Strömbergson som bloggar om kryptografi och IT-säkerhet har upptäckt att ett mail till moderaterna tas emot i danmark av ett företag som heter Softcom solutions - det passerar således sveriges gräns och blir lovligt byte för FRA.

Om nu detta förslag genomförs, tror någon till äventyrs att Sossarna skulle kunna hålla fingrarna borta från syltburken om de kommer i regeringsställning igen? FRA förslaget inför ju, och legaliserar en helt ny möjlighet.

Många lever också i villfarelsen att ett mail skulle vara att betrakta som ett vykort. Men det är fel, för det förutsätter att den lagstiftade sekretessen som skyddar den tom. mänskliga rättigheten till privat kommunikation och meningutbyte skulle vara satt ur spel. FRA-förslaget sätter dock denna oerhört viktiga rättsprincip ur spel. Det är bara att hålla med SÄPO, detta förslag är främmande för det svenska statskicket. Att politikerna som vurmar för detta inte har spolierat sina politiska kariärer är högst anmärkningsvärt och visar att idag kommer det största hotet mot landets säkerhet inifrån.

//steelneck

09 March, 2007 20:25  
Anonymous Anonymous said...

Om Maud har bevis om att FRA bryter mot lagen, varför har då inte Maud lämnat in en polisanmälan?

09 March, 2007 20:38  
Anonymous S Engberg said...

Flot at se en politiker tage fat i de tunge problemstillinger omkring hnsynet til sikkerhed og frihed i den digitale verden.

Der er meget mere at sige og specielt at gøre for en demokratisk orienteret stat som selvfølgelig sætter borgernes sikkerhed over teknokratiet kontrol og egeninteresser, fordi det er en simepl forudsætning for at sikre samfundets udvikling.

Se f.eks. her omkring Trust & Security fra
Public Service Summit

22 May, 2007 15:54  

Post a Comment

<< Home